+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

Tarihçemiz

 

Lozan Barış Anlaşması’nın 23.08.1923 de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanması üzerine; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarih sahnesine çıkma hazırlıkları hızlanmış, 13.10.1923 günlü karara dayanan Büyük Millet Meclisi Başkanı Ankara’yı Türkiye Devleti’nin yeni İdare Merkezi olarak ilan etmiş, 29.10.1923 de Cumhuriyetin ilanı ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara birdenbire büyük bir canlılık ve hareket kazanmıştır. Anadolu’nun bağrında yaratılan Ankara’da, bir başkent için gerekli olan her şeyin yapılmasına ve eksiklerinin tamamlanmasına çalışılıyordu. Başkent Ankara, birbirini kovalayan Atatürk Devrimlerinin ve Uluslararası ilişkilerin adeta merkezi olmuştur.

 

1926 yılında, türlü alanlardaki devrim aşamaları hızla devam ediyordu. Özellikle, toplumun sosyal yaşantısının çağdaş uygarlık düzeyine yönelik bir gelişme kazanmasına önem veriliyordu. İç düzende bu tür sosyal ve kültürel devrim aşamaları yapılırken, yabancı devletlerle olan antlaşma ve sözleşmelerle dış ilişkilerde de yararlı gelişmelerin sağlanmasına ve dostluk yolu ile bu gelişmelerin daha da hızlandırılmasına çalışılıyordu. Çünkü ATATÜRK, 30.08.1924 de Dumlupınar’ da; “MİLLETİMİZİN HEDEFİ, MİLLETİMİZİN ÜLKÜSÜ BÜTÜN CİHANDA TAM ANLAMIYLA UYGAR BİR SOSYAL TOPLULUK OLMAKTIR.” demişti.

İşte ANADOLU KULÜBÜ; bu tür iç ve dış gelişme ve çağdaş uygarlık düzeyine yükselme ihtiyacından doğmuş ve ATATÜRK’ün DİREKTİFİ İLE DEVRİMLERİN SOSYAL AŞAMASI OLARAK 31.10.1926’da ANKARA’ da KURULMUŞTUR.

Nitekim, 1926’da Ankara’da Hakimiyeti Milliye Matbaasında basılmış olan ANADOLU KULÜBÜ’ nün ilk TÜZÜĞÜNÜN Kuruluş amacını belirten 1.Maddesine göre; “ANADOLU KULÜBÜ ANKARA’DA OTURAN TÜRK VE YABANCI ÜYELERİNE BULUŞUP GÖRÜŞME İMKANI SAĞLAMAK VE BAŞKENT’DE BİR KURULUŞ MEYDANA GETİREREK KULÜBE GİRECEK ÜYELER ARASINDA SOSYAL İLİŞKİLERİ KOLAYLAŞTIRMAK VE GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULMUŞTUR.”

Böylesine sosyal ve siyasal amaçlı devrimsel bir kuruluşun da ancak ATATÜRK’ün izin ve direktifi ile kurulabileceği apaçıktır. Bunun bir başka kanıtı, adının (ANADOLU) olmasıdır. Çünkü; ATATÜRK’ün DİLİNDE ANADOLU KELİMESİNİN ÇOK GENİŞ VE GÜÇLÜ BİR ANLAMI VARDIR. ANADOLU, ATATÜRK’ün DİLİNDE, BÜTÜN (TÜRKİYE) DEMEKTİR. BÜTÜN TÜRKİYE’ nin KURTULUŞUNU SAĞLAYAN 30.AĞUSTOS ZAFERİNE DE, ATATÜRK (ANADOLU ZAFERİ) DEMİŞTİR. YURT ÇAPINDAKİ BU SOSYAL KURULUŞUN ADI İŞTE BU ANLAYIŞLA VE ATATÜRK’ÜN DEĞİMİ İLE (ANADOLU KULÜBÜ) OLMUŞTUR.

Kaynak Yazarın Görüşlerine İlave Olarak; Çok Önemli Olması ve Önceki Parağrafla İlgisi Bulunması Bakımından Aşağıdaki Tarihi Gerçekleri de Belirtmek Gerekli Görülmüştür.

Riyaseti Cumhur Başkatibi : Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu)
Gaziantep Mebusu : Kılıç Ali Bey
Denizli “ : Necip Ali Bey (Küçük Ali)
Aydın “ : Dr. Reşit Galip Bey
Rize “ : Ali Bey (Zırh)
Sivas “ : Rasim Bey (Başara)
İstanbul “ : Ali Rıza Bey
Trabzon “ : Hasan Bey (Saka)
İstanbul “ : Muhtar Bey
Siirt “ : Mahmut Bey (Saydam)
Bolu “ : Falih Rıfkı Bey (Atay)
İstanbul “ : Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)
Afyonkarahisar Mebusu : Ruşen Eşref Bey (Übaydın)
Diyarbakır “ : İbrahim Tali Bey (Öngören)
Çatalca “ : Şakir Bey (Kesebir)
Gaziantep “ : Ali Cenani Bey
Trabzon “ : Nabizade Hamdi Bey (Ülümen)
Rize “ : Fuat Bey (Bulca)
Kırklareli “ : Dr. Fuat Bey (Umay)
Maraş “ : Nurettin Bey
Kocaeli “ : Süreyya Bey (Yiğit)
Meclis Reisi : Kazım Paşa Hazretleri (Özalp)
Erkanıharbiye Umumiye
Reisi-Müşir : Fevzi Paşa Hazretleri (Çakmak)
Afyonkarahisar Mebusu : Ali Bey (Çetinkaya)
Hariciye Encümeni Reisi : Şükrü Kaya Bey
Konya Mebusu : Refik Bey (Koraltan)
Fırka Katibi Umumisi
Kocaeli Mebusu : Saffet Bey (Atabinen)
Teşrifat Müdürü Umumisi :Saffeti Ziya Bey (Dışişleri Bakanlığının)

Anadolu Kulübü’ nün Kurucuları 31.Ekim.1926 da Ankara’da ilk toplantısını yapmıştır. Böylece; 31.10.1926’da Anadolu Kulübü çalışmalarına resmen başlamıştır. O gün Anadolu Kulübü’ nün Fahri Başkanı Başbakan İsmet İNÖNÜ’ dür. Yönetim Kurulu ilk toplantısını Başbakan İsmet İNÖNÜ’ nün Başkanlığında yapmıştır. Uzun yıllar Anadolu Kulübü’ nün Yönetim Kurulunu o günün Bakanlar Kurulu Oluşturmuştur.

Anadolu Kulübü;
1950 yılına kadar Ulus’ da (Şimdiki Vakıflar Binası İle Stad Oteli arasında) Anadolu Ajansı’ nında bulunduğu Vakıflar İdaresi’ne ait binalarda, 1953 yılına kadar şimdiki Merkez Bankası’ nın bir katında kiracı olarak hizmetlerini sürdürmüştür. 11.12.1952’ de Eski Başbakanlardan Hasan SAKA’ nın Kızılay’da 2000 M2’ye yakın bir bahçe içinde bulunan iki katlı evi satın alınarak 23.03.1953’ de kendi malı onan Merkez Binasında 23.03 1953’ de verilen bir kokteyle hizmete açılmış ve 1965 yılına kadar devam etmiştir.
Gelişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere eski hizmet binası 1965 yılında yıkılarak yerine halen mevcut binanın inşaat ve yapımına başlanmış ve 1968’ de tamamlanarak 14.06.1968’ de o günün Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Sunay tarafından hizmete açılmıştır. Yeni hizmet binamızın inşaat ve yapımı süresince Anadolu Kulübü hizmetlerini Rahmetli Üyemiz Fuat BÖREKÇİ’ nin Tandoğan’ da kiralanan evinde sürdürmüştür. Bütün bunlar Devletin büyük desteği ile olmuştur.

1968 yılından itibaren de halen bu Merkez Binamızda hizmetlerine devam etmektedir.

Yine Büyük Önder ATATÜRK’ün direktif ve himayeleri ile İstanbul Büyükada’ da bulunan ve 1906 yılında kurulmuş bulunan İngilizlerin Yat Kulübü tüm bina ve tesisleriyle birlikte, 1928 yılında Anadolu Kulübü’ne verilmiştir. Büyükada Şubesi olarak halen Üyelerimizin yazın dinlenmeleri ve tatillerini geçirdikleri nezih bir yer olarak hizmet verilmektedir. Kulübümüz Büyükada Şubemizde bulunan ve ATATÜRK’ün hediyesi olan Tarihi Köşkler ve Tarihi Binalar bu güne kadar tarihi özelliklerini muhafaza edecek şekilde tutulmuştur.

Anadolu Kulübü her hangi bir Dernek değildir. Bugüne kadar Hükümet ve Meclisle yakın ilgisi nedeniyle Devlet katında daima himaye ve yardım görmüştür. Bu güne kadar da bu mahiyetinden ötürüde Devlet Hazinesinden yardım almıştır.

Bu gün ise Kulübümüz, Ankara Merkez ile İstanbul Büyükada Şubesi ve İzmir Şubesine kayıtlı Beş bin Üyesi olan KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR.(Bakanlar Kurulu Kararı’nın Örneği Aşağıya Alınmıştır.)

“09.01.1996 Tarih ve 96/7693 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”
T.C
B A Ş B A K A N L I K
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
B A K A N L A R K U R U L U K A R A R I
69/7693
Merkezi Ankara’ da bulunan “Anadolu Kulübü Derneği” nine kamu yararına Çalışan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığı’nın 27.11.1995 tarihli ve 271580 sayılı yazısı ile Danıştay İdari İşler Kurulu’ nun 29.12.1995 tarihli ve E: 1995/159, K:1995/222 sayılı Kararı üzerine, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’ nun 59 ncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9.1.1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
SÜLEYMAN DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
PROF. DR. T. ÇİLLER
BAŞBAKAN

D. BAYKAL N. CEVHERİ C. ÇAĞLAR
Devlet Bak. Ve Başb Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

A. ATEŞ A.A.DOĞAN A. DİNÇER A. GÖKDEMİR
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakını Devlet Bakanı
A. M. İSLAMOĞLU M.A. EKMEN Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
F. ÇİLİNGİROĞLU I. SAYAGIN M. ALP M. S. ENSARİOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakın Devlet Bakanı Devlet Bakanı
T. TAYAN A. KESKİN D BARAN O. TEZMEN
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
N. KURT M. KUL F. ÇAY Ş. ALTINER
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çal. Ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tab. Kay. Bakanı
D. F. SAĞLAR İ. GÜRPINAR H. EKİNCİ A. H. ÜÇPINARLAR
Kültür Bakanı Turizm Bakana Orman Bakanı Çevre Bakanı

Üyelerimizin büyük çoğunluğu ESKİ ve YENİ MİLLETVEKİLLERİ olmak üzere, ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ, YÜKSEK YARGI ORGANLARININ BAŞKAN VE ÜYELERİ, YÜKSEK SEVİYELİ ASKERİ VE SİVİL BÜROKRATLAR İLE İÇTİMAİ MEVKİ SAHİBİ ZEVATTAN OLUŞMAKTADIR.