+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

YÖNETİM KURULU BİLGİLENDİRMESİ

Değerli Üyelerimiz

Son Genel Kurulumuzun yapılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu geçen süre içerisinde, Yönetim Kurulu, diğer organlarımız ve idari birimlerimizle beraber, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için çaba gösterdik. Bu çabalarımız önümüzdeki yıl yapılacak genel kurulumuza kadar aynı heyecan ve arzu ile devam edecektir.

Değerli Üyelerimiz; memnuniyetle söyleyebiliriz ki; yaz ayları Büyükada Şubemiz açısından son derece verimli ve umut verici geçmiştir. Şube Yönetim Kurulumuzun da gayretleri ile hem çok sayıda yeni üyeler kazanılmış, hem de yapılan düzenlemelerle tüm üyelerimizin Büyükada Tesislerinde keyifli ve huzurlu bir dönem geçirmelerinin koşulları yaratılmıştır. Bu düzenlemeler elbette önümüzdeki dönemde de devam edeciktir. Ayrıca İkiz Köşklerin istenilen düzeye getirilebilmesi için de çeşitli seçenekler değerlendirilmektedir ve gelişmeler sizlerle de paylaşılacaktır.

Yaz ayları ardından Eylül sonu itibariyle Ankara Merkez Binamız da tüm personeli ve birimleriyle üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerimizin konforu için gerekli tüm fiziki yenilenmeler yapılmıştır. Oyun salonlarımız, restaurantımız ve diğer bölümlerimiz ekonomik koşulların tüm olumsuzluklarına rağmen, temiz ve güvenilir mutfağı, emsallerine göre çok daha uygun seviyede tuttuğumuz fiyatları, deneyimli personeli ve her türlü hizmete ve sorunlarınızı çözmeye hazır idari personeliyle merkez üyelerimize en güzel hizmetleri vermeye devam edecektir.

Kulübümüzün değerli üyeleri; Bizler içtenlikle ve tüm iyi niyetimizle bu çalışmaları sürdürürken elbette amacımız; Kulübümüzün yüz yıllık tarihine ve onu bize emanet bırakanların hatıralarına sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Genel Kurulumuzun bize verdiği yetkiyi kullanmada başka bir ölçümüzde, amacımızda olamaz. Ancak bize göre; Genel Kurulumuzda ortaya çıkan seçim sonuçlarını içine sindiremeyen bazı üyelerimizin adli girişimleri, bizi üzmenin ötesinde asıl olarak Kulübümüzün itibarının zedelenmesine yol açmaktadır.

Görünüşte “yasal hakların korunması” gibi algılansa da, hiçbir sağlam dayanakları olmadan; “Kongrenin İptali”, “Kayyum atanması” ve benzer taleplerle mahkemelere başvurulması bize garip gelmektedir. Çünkü aynı içerikte olmasına rağmen; ayrı ayrı kişilerce sanki farklı farklıymış gibi görünen davalar açılmıştır. Kulüp Yönetimi ve İdareciler bu haksız ithamlarla dolu, temelsiz, anlaşılmaz davalarla oyalanmaktadır. Kongrede elde edemediklerini mahkeme kapılarında arama çabaları karşısında hukuk mücadelemiz de sürmektedir. İşin daha da garip yanı şudur ki; Bizleri, Kulübü iyi yönetmemekle eleştiren, dayanaksız gerekçelerle mahkemelere mahkum eden bu arkadaşlarımızın bir çoğu ne yazık ki Kulübümüzün ve tesislerinin kapısını yıllardır bir kez olsun açmamış üyelerimizdir.

Bizi asıl üzen, Büyük Atatürk’ün, İsmet Paşamızın ve onlarca değerli yöneticilerin bizlere emaneti güzide Kulübümüzün, anlamsız inat ve ısrarcı yaklaşımlar ile mahkeme kapılarında itibarının zedelenmesidir. Oysa bu tarihi emaneti korumak ve kollamak tüm üyelerinin görevi olmalıdır. Bu görevin farkında ve bilincinde olmayan, kimi üyelerimizin girişimleri de inanıyoruz ki, daha önceki benzeri girişimler gibi sonuçsuz kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimize ve sevdiklerine sağlıklı, huzurlu günler, güzel ve uzun bir yaşam diliyoruz. Her türlü yapıcı öneri ve eleştirinize açık olduğumuzu da belirtiyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Anadolu Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu